Булардын бир эле максаты, Кыргызстанда тополоң кылып бийлике келүү

181