ЖК Вице-спикери Аида Касымалиева: Жөнөкөй суроолорго, тийиштүү даярдык жок

517