Кабыл алына элек мыйзам менен мектеп директору кызматтан алынганбы?

277