«Калыс»: Акыркы өткөн митингтерден кооптонсо болобу ?

1042