Кара-Суулуктардын көйгөйүн Орусия президенти В. Путин чечеби?

1131