Каталуу каттардын парады. Эми бийлик айымдардын колуна өтөбү?

1040