Мандаттан ажыраган депутат акыйкаттык издеп сотко кайрылат

29