Парламентте коомдук транспортторду газга өткөрүү сунушталды

72