Парламент таркашы ыктымал. Эшектин териси экспортто, эти кайда?

378