Президенттик стипендия 69 студентке тапшырылды

63