Силер дыйкандарды картошка айдабагыла деп жатасынар. Анда кара куурай эксинби?

659