Солтон-Сары алтын кени боюнча жергиликтүү эл каршылык митинг өткөрүштү

423