Сыйлык алган депутаттар. Өкмөт үйүн жапайы маймылдар каптады

166