«Улус төр жана турмуш»: Манастын Кыргыз үчүн абсолюттук орду

1105