Уран радиациясынын алдын алуу үчүн жаңы токтом ишке кирет

283