Финчалгын кызматынын башында чыккынчы адам отургандыктан инвесторлор келбей жатат

188