Чөөлөрдүн үнү резиденцияга чейин угулуп жатат

556