Чөөлөрдүн үнү резиденцияга чейин угулуп жатат

728