Шадиевдин билдирүүсү жөнүндө тараган маалымат жалганбы ?

257