Эки депутат катышкан комитет, кечигип келген эл өкүлдөрү

266