34 күнгө чыгып келген түшүнүксүз квитанция жана түшүнүксүз Энергохолдингтин жообу

143